Vrienden van Excelsior

Vind je het belangrijk dat er geregeld mooie uitvoeringen worden gegeven, misschien ben je dan een potentiële vriend van Excelsior? Excelsior heeft wat meer financiële armslag nodig, waardoor het niveau van de concerten goed kan blijven. Wanneer je Vriend van Excelsior wordt, dan stellen we je tijdig op de hoogte over de start van de kaartverkoop van onze concerten. Bovendien krijg je eenmaal per jaar de Vriendenbrief.

Voor € 25,- per jaar ben je al Vriend van Excelsior

(bankrekening NL 57 RABO 01585.86.948 o.v.v. Vriend van Excelsior)

Hoe word je Vriend van Excelsior?

Er is een lijst met namen van oud-leden en anderen, die ons een warm hart toedragen en ons financieel steunen: de Vrienden van Excelsior. We willen dit najaar een actie starten om via de leden deze lijst wat langer te maken.

Ons adres is secretaris@cov-excelsior.nl