Vrienden van Excelsior

Vindt u het belangrijk dat er geregeld mooie concerten worden gegeven, dan kunt u Vriend van Excelsior worden.
Wanneer u Vriend (donateur) bent, blijft u betrokken bij het wel en wee van het koor. U ontvangt Vivace, de nieuwsbrief, en u wordt op deze manier tijdig op de hoogte gesteld van de start van de kaartverkoop van onze concerten.

De bijdrage is minimaal €25,- per jaar. U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening NL57 RABO 01585.86.948 o.v.v. Vriend van Excelsior.