Repetities

De repetities staan onder leiding van onze dirigent Gerben Budding, en worden aan de piano begeleid door onze vaste pianist en repetitor Dick Meijer. Meestal wordt er begonnen met enige inzingoefeningen, waarna het koor tot aan de pauze gesplitst wordt: de heren repeteren dan in een aparte zaal met de dirigent, of met Dick. De dames blijven dan in de grote zaal. Na de pauze wordt er weer met het hele koor in de grote zaal gerepeteerd. Deze werkwijze geeft de gelegenheid de partijen voor de verschillende stemmen meer aandacht te geven.

We starten vanaf 30 augustus 2018, zowel voor de pauze als na de pauze, met de zangpedagoge Margreet Rietveld die zangles en stemvorming gaat verzorgen. Op deze wijze willen we het koor op een hoger niveau brengen.

We houden ons aan een door de dirigent opgesteld repetitieschema. Wanneer je een repetitie beslist niet kunt bijwonen, geef je dat graag telefonisch door aan een lid van de koorcommissie.

Iedereen is welkom om eens een repetitie mee te maken op onze vaste donderdagavond. Je hoeft je niet van te voren op te geven, kom gewoon langs, en zeg dat je graag een keertje meezingt. De repetities beginnen om 19.40 in Gebouw De Kei (Peppelensteeg 12, Ede); de eindtijd is 21.45. Van tijd tot tijd organiseert Excelsior een open repetitie om het koor extra aan mogelijke nieuwe leden te presenteren. Zulke open repetities worden  op deze website en in de kranten aangekondigd.

Koorervaring is niet per se nodig. Hoewel het wel een pre is, hoef je geen zangles te hebben gehad, of noten te kunnen lezen. Naast de partituren krijgen de koorleden informatie over beschikbare oefenmaterialen om de verschillende koorpartijen thuis goed in te kunnen studeren.