De stemtest

C.O.V. Excelsior streeft er naar om de kwaliteit van het koor hoog te houden.
Vanuit dit kwaliteitsoogmerk wordt de stemtest afgenomen bij aspirant leden, projectleden.
Binnen C.O.V. Excelsior is het ook gebruikelijk dat alle koorleden om de 2 à 3 jaar de stemtest doen.

Het doel van de stemtest is om het stembereik en de stemkwaliteit te bepalen en inzicht te krijgen in het muzikaal geheugen.

Het stembereik
Om na te gaan hoe hoog en hoe laag iemand kan zingen, wordt vaak een eenvoudig regeltje gezongen dat steeds een halve toon hoger moet (om de bovengrens te bepalen) en vervolgens steeds een halve toon lager (om de ondergrens te bepalen). Op die manier wordt het bereik van je stem bepaald en daarmee bij welke stemsoort je het beste past. Mannen tenor of bas en vrouwen sopraan of alt.

Muzikaal geheugen
De dirigent zingt of speelt een korte melodie voor op de piano die je na moet zingen. Zo’n oefening moet je desgevraagd in verschillende emoties zingen: Blij, boos, verontwaardigd, uitdagend etc., zodat men ziet of je emoties kunt overbrengen.

Bij de stemtest wordt ook verwacht dat je een bekend deel van de in te studeren muziek gaat zingen.

De stemtest blijft voor vele koorleden altijd een spannend gebeuren.
Daarom wordt, indien mogelijk, de stemtest groepsgewijs afgenomen.
Bij de stemtest zijn alleen de dirigent en 1 of 2 bestuursleden van het koor aanwezig.

Van de stemtest wordt een verslag gemaakt. Veelal worden ook tips gegeven om beter te leren zingen.

Proefperiode bij twijfel
Het kan zijn dat het door de zenuwen of anderszins de stemtest niet voldoende is of dat er twijfel is over het niveau. In zo’n geval is het aanbod om een paar maanden eerst op proef mee te draaien tijdens de repetities. En zelf kun je dat natuurlijk ook voorstellen als er twijfel is.