Recensie uitvoering Johannes Passion

Door Anton Kanis

Op vrijdagavond 18 maart 2016 voerde C.O.V. Excelsior de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach uit. Dit was het eerste concert onder leiding van de nieuwe dirigent Gerben Budding. Als locatie werd de Gereformeerde Brinkstraatkerk in Bennekom gekozen.
Onder de bezielende leiding van de jonge dirigent en met medewerking van zes prima solisten werd gepassioneerd gezongen. Het openingskoor ‘Herr, unser Herrscher’ had wellicht iets sneller gekund, maar in de gekozen uitvoering waren met name de bijna staccato elementen in de begeleiding door het orkest duidelijk(er) te horen.

De evangelist maakte indruk door zijn heldere tenorstem en ook de Christuspartij werd prachtig vertolkt. De ruimte op het podium was te klein om het koor, het orkest én de zes solisten. Hierdoor liepen een paar keer solisten nog weg naar hun zitplaats, terwijl de muziek al verder ging. Op de uitvoering van de muziek zelf had dit echter geen invloed.

De dirigent leidde koor en orkest met duidelijke gebaren en gaf zo goed de inzetten aan en daardoor werd er over het algemeen goed op tijd ingezet. In het afsluiten van sommige delen was een enkele keer een kleine slordigheid, als één instrument of één zanger zijn of haar toon net iets te lang aanhield ten opzichte van de rest.

Indrukwekkend waren ook de hier en daar bewust ingevoegde stiltes, zoals na de door de evangelist bezongen dood van Christus met de woorden: ‘Und neiget das Haupt und verschied’.

Zeer positief was ook dat aan het eind geen (ongepast) applaus klonk na deze prachtige muzikale uitvoering van het lijdensverhaal. Het publiek kon zijn waardering laten blijken door te gaan staan. Dit werd dan ook massaal gedaan.