Educatieve Elias op donderdag 26 oktober

COV-Excelsior organiseert een Educatieve Elias (F. Mendelssohn Bartholdy) op donderdag 26 oktober in de Evangelisch Lutherse Kerk.

Klassieke muziek, en oratoria in het bijzonder, zijn niet meer vanzelfsprekend bekend bij het publiek. Ook bij oratoriumverenigingen is een versmalling van het repertoire zichtbaar. Een volle kerk is immers alleen nog te realiseren bij een Matthäus Passion Bach of een Messiah Händel. COV Excelsior ziet het als een opdracht om de volle breedte aan oratoria ten gehore te brengen. Zeker ook de grote oratoria uit de negentiende eeuw. Juist dit repertoire is, gezien het grote aantal koorleden, uitstekend geschikt voor dit koor. We kunnen echter niet aannemen dat de muziek voor zich spreekt. Daarvoor is het publiek essentiële kennis kwijtgeraakt. Een verhaal als dat van de profeet Elias is niet zonder meer bekend. Bovendien is het verband tussen woord en toon (tekst en muziek) niet ten volle te waarderen als men niet weet hoe er geluisterd kan worden. Deze ‘verdiepingsslag’ is van groot belang om ook in de toekomst nog publiek te krijgen voor dit soort oratoria. Vandaar de keus om een Educatieve avond te organiseren rond de Elias.

In deze presentatie zingt het koor enkele delen uit de Elias van Felix Mendelssohn Bartholdy samen met de solist. Gerben Budding zal een toelichting geven op de Elias, de componist en de relatie tussen de tekst en de muziek. Ook zal er na de pauze een koorworkshop worden gehouden waarbij het publiek uitgenodigd wordt om mee te zingen.

Bas/bariton: Berend Eijkhout
Piano: Dick Meijer
Algehele leiding en spreker: Dirigent Gerben Budding

Locatie: Evangelisch Lutherse Kerk
Adres: Beukenlaan 12, 6711 NH te Ede
Aanvang: 20:00 uur (de kerk gaat open om 19.30 uur)

De toegang is gratis en er is een collecte bij de uitgang. U wordt van harte uitgenodigd.

Kaarten voor het Elias concert op 10 november 2017 zijn te bestellen via ticketkantoor.nl

Eerstvolgende concert: Elias (10 november 2017)

C.O.V. Excelsior is druk bezig met het instuderen van de ‘Elias’ van Felix Mendelssohn Bartholdy, een groots Bijbels oratorium uit de 19e eeuw.

Kaarten voor dit Elias concert op 10 november 2017 zijn te bestellen via ticketkantoor.nl

De Elias vertelt het meeslepende verhaal van de grote oudtestamentische profeet Elia volgens het Bijbelboek I Koningen, de hoofdstukken 17,18 en 19.
Elia (zijn naam betekent De Heer is God) doet grote dingen in de naam van zijn God. Ook ervaart hij bittere tegenstand van koning Achab en koningin Izebel, die liever Baäl vereren dan de God van Israël. Elia raakt ontmoedigd en vlucht naar de woestijn. Daar ontmoet hij God in het zachte suizen van de wind. Hij vat nieuwe moed en gaat weer op pad volgens de aanwijzingen van God.

Een imponerend werk van Mendelssohn voor koor, orkest en solisten waarin Mendelssohn met name de natuur krachtig en prachtig weet te verklanken.

Medewerkenden aan dit concert zijn:
Orkest: Nederlands Begeleidings Orkest
Sopraan: Johannette Zomer
Alt: Anne-Marieke Evers
Tenor: Frank Fritschy
Elias: Frans Fiselier (bas)

Voor het dubbelkwartet doen mee:
Sopraan: Marjon van der Linden
Alt: José Marschal
Tenor: Teun van Dijk
Bas: Geert Rolfes

Algehele leiding: Gerben Budding

Ons koor

C.O.V. Excelsior legt zich, sinds de oprichting in 1905, toe op het zingen en uitvoeren van oratoria, cantates en andere religieuze composities.

De uitvoering van dergelijke stukken, minstens één keer per jaar, verbreedt het culturele aanbod in de Gemeente Ede.

De oratoriumvereniging engageert voor de concerten professionele toporkesten, solisten en instrumentalisten.

C.O.V. Excelsior staat onder leiding van dirigent Gerben Budding.

Tijdens de repetities werkt hij nauw samen met onze pianist/repetitor Dick Meijer.

De oratoriumvereniging is bij uitstek geschikt om, al zingende, klassieke muziek te beleven!

Met een goede stem kan iedereen lid van het koor worden. Het is een uitdaging om met de verschillende stemmen in samenzang tot een harmonieuze koorklank te komen. Een uitvoering met orkest en solisten is telkens weer een topervaring voor ons zangers!

C.O.V. Excelsior is aangesloten bij de KCZB, de Koninklijke Christelijke Zangersbond en de EFZO, de Edese Federatie van Zang en Oratorium Verenigingen.